เอกสารแบบฟอร์มการขอข้อมูล รายรับ-รายจ่าย

——————————————————————-

***หมายเหตุ ถ้าใช้ Google Chrome ดาวน์โหลด file(ไฟล์) ไม่ได้ ให้ใช้ Microsofl Edge หรือ Firefox ดาวน์โหลด file (ไฟล์) แทน***

กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 6

สวัสดีปีใหม่ 2567 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาราชนครเชียงใหม่

READ MORE
กุมภาพันธ์ 6

สวัสดีปีใหม่ 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

READ MORE
กุมภาพันธ์ 6

สวัสดีปีใหม่ 2567 คุณมะลิวรรณ หินทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล

READ MORE