กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 6

สวัสดีปีใหม่ 2566 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาราชนครเชียงใหม่

READ MORE
กุมภาพันธ์ 6

สวัสดีปีใหม่ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

READ MORE
กุมภาพันธ์ 6

สวัสดีปีใหม่ 2566 คุณมะลิวรรณ หินทอง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาล

READ MORE