ติดต่อเรา

งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส  ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50200
Fax.053-935123

053-935601

หน่วยเลขานุการโรงพยาบาล

053-935179, 053-934817

หน่วยกิจการแพทยประจำโรงพยาบาล

053-935605

หน่วยรักษาศพ

053-935602, 053-936190

หน่วยประสายสิทธิ์