สวัสดิการ

Read More

การรับสมัครแพทย์

Read More

ตารางเวร

Read More

หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

หน่วยกิจการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทะเบียนและประเมินผล หลักสูตร และการบริหารทั่วไป

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ ...

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) หลักสูตรเพื...

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ของภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรื์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป...

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

"การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์“ Beginning Machine Learning with Python ” โดยภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Free On-site Workshop “ Beginning Machine Learning with...

หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล ขอแสดงความยินดี กับ คุณมะลิวรรณ หินทอง ในรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2565

หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล งานบริหารโรงพยาบาล โรงพย...

ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษหัวข้อ Thoracic Imaging for Anatomical Pathologist แก่แพทย์ประจำบ้านหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค

การบรรยายพิเศษหัวข้อ Thoracic Imaging for Anatomical Pa...

ประชาสัมพันธ์ CMU Lifelong จัดมาให้แล้วกับ 7 คอร์สดูแลสุขภาพสำหรับคุณและคนที่คุณห่วงใย

CMU Lifelong จัดมาให้แล้วกับ 7 คอร์สดูแลสุขภาพสำหรับคุณ...