ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ.....

เปิดรับสมัครเพิ่มแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครเพิ่มแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพิ...

ภาควิชาอายุรศาสตร์ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “CMU INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW 2024”

ภาควิชาอายุรศาสตร์ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม "...

โรงพยาบาลฯ แจ้งปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุง บริเวณโถงหน้าลิฟต์ อาคารสุจิณฺโณ

ประกาศ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันอังคารที่ ...

งานรวมพลังชาวสวนดอก ร่วมใจทาสีรั้ว และ Big Cleaning day 2024

งานรวมพลังชาวสวนดอก ร่วมใจทาสีรั้ว และ Big Cleaning day...

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอแจ้งปิดพื้นที่ เพื่อปรับปรุงบริเวณทางเดิน ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12...

ประกาศ ขอให้บุคลากรชาวมช. โปรดสังเกต หากได้รับอีเมลการที่มีข้อความผิดปกติเกี่ยวกับงานด้านบริหารบุคคล

ประกาศ ขอให้บุคลากรชาวมช. โปรดสังเกต หากได้รับอีเมลการท...

งานสานสัมพันธ์วันปีใหม่สวนดอก ประจำปี 2566 (Suandok Sport Fun Fair 2023)

Suandok Sport Fun Fair 2023 ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร...