รายละเอียดหอพักแพทย์ใช้ทุน

สวัสดิการ(หอพักชาย-หญิง)

  1. พื้นที่อ่านหนังสือภายในหอพัก
  2. เครื่องทำน้ำดื่มร้อน-เย็น
  3. ไมโครเวฟภายในหอพัก

บริการที่จัดให้ในหอพัก(หอเดี่ยว)

  1.  โต๊ะเขียนอ่านหนังสือ
  2.  ตู้เสื้อผ้า
  3.  เครื่องทำน้ำอุ่น
  4.  ห้องน้ำรวมชาย ชั้น 1
  5. ห้องน้ำรวมหญิง ชั้น 2, 3

ค่าสาธารณูปโภค

  • ค่าไฟฟ้าคิดตามมิเตอร์หน้าห้อง ตัดจากค่าเวรเหมาแพทย์
  • ค่าน้ำ คิดตามอัตราบุคลากร รายบุคคลเฉลี่ยละ 50 – 100 บาทต่อเดือน