รายละเอียดหอพักแพทยศาสตร์คอร์ท

สวัสดิการ(หอพักชาย-หญิง)

  1. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นภายในหอพัก

บริการที่จัดให้ในหอพัก(ห้องเดี่ยว และห้องคู่)

  1.  โต๊ะเขียนอ่านหนังสือ
  2.  ตู้เสื้อผ้า
  3.  เครื่องทำน้ำอุ่น
  4.  ห้องน้ำในตัว
  • หอพักแพทยศาสตร์คอร์ท (หอรมณีย์) ไม่มีค่าเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค