รายละเอียดหอพักแพทย์ 1

สวัสดิการ(หอพักชาย-หญิง)

  1. พื้นที่อ่านหนังสือภายในหอพัก
  2. เครื่องทำน้ำดื่มร้อน-เย็น
  3. ไมโครเวฟ และตู้เย็นภายในหอพัก

บริการที่จัดให้ในหอพัก(ห้องเดี่ยว)

  1.  เตียงนอน
  2.  โต๊ะเขียนอ่านหนังสือ
  3.  ตู้เสื้อผ้า

ค่าสาธารณูปโภค

  • ค่าไฟฟ้าคิดตามมิเตอร์หน้าห้อง ตัดจากค่าเวรเหมาแพทย์
  • ค่าน้ำ คิดตามอัตราบุคลากร รายบุคคลเฉลี่ยละ 50 – 100 บาทต่อเดือน