ตารางการหมุนเวียนปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 (Rotate) ประจำปีการศึกษา 2565-2566