ระบบฐานข้อมูลแพทย์ (Resident Affairs Management System)

ประกาศการรับสมัครแพทย์

การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ของภาควิชา

เปิดรับสมัครทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการฝึกอบรม 2568 รอบที่ 1

ประกาศรับสมัครทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำห...

เปิดรับสมัครเพิ่มแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครเพิ่มแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพิ...

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มช. ประกาศรับสมัคร “แพทย์ประจำบ้าน 4 ตำแหน่ง” ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มช. ประกาศรับสมัคร "แพทย์ประจำ...

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อ...

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอยกเลิก และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอยกเลิ...

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อ...

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2567 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประ...

ประกาศรับสมัครเเพทย์ใช้ทุน รอบ 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครเเพทย์ใช้ทุน รอบ 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาว...