การรับสมัครแพทย์

การับสมัครแพทย์ของภาควิชา

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลื...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุน...

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 อัตรา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาว...

ประกาศ การรับสมัครแพทย์เพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศการรับสมัครแพทย์เพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหา...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ ...

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow) หลักสูตรเพื...