การรับสมัครแพทย์

การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ของภาควิชา

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 ภาควิชาจิ...

ภาควิชาอายุรศาสตร์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาอายุรศาสตร์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร...

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร”แพทย์ประจำบ้าน” ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแ...

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพ...

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ตำแหน่ง 

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ตำแหน่ง หน่วยศัลยศาสตร์...

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเเพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาว...

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 ตำแหน่ง หน่วยศัลยศาส...

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2 ของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด...