รายละเอียดหอพักแพทย์ 5/6

สวัสดิการ(หอพักชาย-หญิง)

  1. ห้องอ่านหนังสือภายในหอพัก
  2. เครื่องทำน้ำดื่มร้อน-เย็น

บริการที่จัดให้ในหอพัก(ห้องคู่)

  1.  โต๊ะเขียนอ่านหนังสือ
  2.  ตู้เสื้อผ้า
  3.  ห้องน้ำในตัว

ค่าสาธารณูปโภค

  • ค่าไฟฟ้าคิดตามมิเตอร์หน้าห้อง ตัดจากค่าเวรเหมาแพทย์
  • ค่าน้ำ คิดตามอัตราบุคลากร รายบุคคลเฉลี่ยละ 50 – 100 บาทต่อเดือน