หน้าหลัก

ธนาคารเก็บตัวอย่าง

นักวิจัย

กิจกรรมและข่าวสารล่าสุด

PST2020_Nov4-6_303

อาจารย์ และนักวิจัยของศูนย์โอมิกส์ฯ คว้ารางวัล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th International Symposium of the Protein Society of Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อน และขยายระยะเวลาการลงทะเบียน  การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Analysis of Gut Microbiome in Human Health and Disease

Conference: 50 K for Whole Genome Sequencing

ศูนย์โอมิกส์ฯ จัดงานประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  ภายใต้หัวข้อ “Next  Generation Cancer Research: from Genomic Sequencing to Clinical Applications”

โครงการจัดตั้ง “ศูนย์โอมิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” Omics Center for Health Science (OCHS)

โครงการจัดอบรม Genomic Data Science Specialization

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Postdoctoral Researcher in Bioinformatics

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Computer System Administrator

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Postdoctoral fellows and researchers