ติดต่อเรา

สำนักงานหน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Address: สำนักงานหน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล งานบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น M อาคารราชนครินทร์ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Phone: 053-935178-9 ,053-934817

E-mail: med.training@cmu.ac.th


ติดต่อเรา