รายละเอียดหอพักแพทย์ 3

สวัสดิการ(หอพักชาย)

  1. ห้องอ่านหนังสือภายในหอพัก
  2. เครื่องทำน้ำดื่มร้อน-เย็น
  3. ตู้เย็นภายในหอพัก

บริการที่จัดให้ในหอพัก(ห้องเดี่ยว)

  1.  ตู้เสื้อผ้า
  2.  เครื่องทำน้ำอุ่น
  3. ห้องน้ำรวม

ค่าสาธารณูปโภค

  • ค่าไฟฟ้าคิดตามมิเตอร์หน้าห้อง ตัดจากค่าเวรเหมาแพทย์
  • ค่าน้ำ คิดตามอัตราบุคลากร รายบุคคลเฉลี่ยละ 50 – 100 บาทต่อเดือน