รายละเอียดหอพักแพทย์ 3

สวัสดิการ(หอพักชาย-หญิง)

  1. ห้องอ่านหนังสือภายในหอพัก
  2. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นภายในหอพัก
  3. ตู้เย็นภายในหอพัก

บริการที่จัดให้ในหอพัก(ห้องเดี่ยว)

  1.  โต๊ะเขียนอ่านหนังสือ
  2.  ตู้เสื้อผ้า
  3.  เครื่องทำน้ำอุ่น
  4. ห้องน้ำรวมแบ่งโซนชาย/หญิง

ค่าสาธารณูปโภค

  • หอพักแพทย์ 3 ค่าไฟฟ้าคิดตามมิเตอร์หน้าห้อง ตัดจากค่าเวรเหมาแพทย์