หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์

ประเภทสาขา ภาควิชา สาขาฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม (ปี)
หลักสูตรคณะ รังสีวิทยา ด้านภาพวินิจฉัยโรคมะเร็ง (Diagnostic Oncologic Imaging) 1
หลักสูตรคณะ รังสีวิทยา ภาพถ่ายเอ็มอาร์ไอ (ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบประสาท) 1
หลักสูตรคณะ ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อน 2

การขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง(หลักสูตรคณะแพทยสาสตร์ มช.)