รายละเอียดบ้านพักแพทย์ 29/6

หมายเหตุ : บ้านพักแพทย์ 29/6 ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการขอเวนคืน จึงขอปิดการจองห้องพักบ้านพักแพทย์ 29/6

โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง

สวัสดิการ(บ้านพักชาย-หญิง)

  1. พื้นที่อ่านหนังสือภายในบ้านพัก

บริการที่จัดให้ในบ้านพัก(4 ห้องแยก)

  1.  โต๊ะเขียนอ่านหนังสือ
  2.  ตู้เสื้อผ้า
  3. ห้องน้ำ 2 ห้อง
  4.  เครื่องทำน้ำอุ่น

ค่าสาธารณูปโภค

  • ค่าไฟฟ้าคิดตามมิเตอร์หน้าห้อง ตัดจากค่าเวรเหมาแพทย์
  • ค่าน้ำ คิดตามอัตราบุคลากร รายบุคคลเฉลี่ยละ 50 – 100 บาทต่อเดือน