ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)