ประกาศแจ้งวัน และเวลา เปิดจองหอพักแพทย์ 2567

ประกาศแจ้งวัน และเวลา เปิดจองหอพักแพทย์ 2567


⏰ระยะเวลาการเปิดจองห้องพัก
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
ถึง วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 23.59 น.
.
📌Click Link ระบบฐานข้อมูลแพทย์ ได้ที่ https://w3.med.cmu.ac.th/rams/sign-in
📌Link คู่มือเข้าระบบฐานข้อมูลแพทย์ สำหรับแพทย์ใหม่ 2567
.
สอบถามเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ หน่วยกิจการแพทย์ฯ
053 – 935178, 053 – 935179, 053 – 934817