ประกาศระยะเวลาการเข้าห้องพัก และเอกสารการเข้าพักและย้ายออกหอพักแพทย์และบ้านพักแพทย์

ประกาศระยะเวลาการเข้าห้องพัก และเอกสารการเข้าพักและย้ายออกหอพักแพทย์และบ้านพักแพทย์

.
📌ระยะเวลาการเข้าห้องพัก
– แพทย์ใช้ทุน สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
– แพทย์ประจำบ้าน สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
.
✨ขอให้แพทย์ที่มีความประสงค์ย้ายเข้าหรือย้ายออกยื่นเอกสารรับมอบห้องพัก/แจ้งคืนห้องพักที่หน่วยกิจการแพทย์ฯ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 1 ตึกบุญสม มาร์ติน
.
ดาวน์โหลดเอกสารรับมอบห้องพัก/แจ้งคืนห้อง
ได้ที่ Link Websie หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล : https://w2.med.cmu.ac.th/rau/
.
สอบถามเพิ่มเติม :
โทรศัพท์ หน่วยกิจการแพทย์ฯ
053 – 935178, 053 – 935179, 053 – 934817