วิสัยทัศน์

หน่วยงานชั้นนำด้านการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

  1. ดำเนินการทดลองทางคลินิกและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
  2. ให้บริการและฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกและงานที่เกี่ยวข้องกับการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร รวมถึงการวิจัยระยะก่อนคลินิกและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
  3. สร้างความร่วมมือสำหรับการทดลองทางคลินิกและงานที่เกี่ยวข้องกับการทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร