ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร (CR-FAH) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Address: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย

Phone: +6653-93-5353 ต่อ 314

E-mail: crfah-med@cmu.ac.th หรือ cr.fah.cmu@gmail.com