หน่วยบริการการศึกษาร่วมกับศูนย์ MTEC จัดอบรมการใช้งานระบบ CMU OBE ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (25/01/2024)

ทางหน่วยบบริการการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษาได้จัดอบรมการใช้งานระบบ CMU Outcome-Based Education (OBE) Platform ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 และไว้วางใจศูนย์ MTEC ให้ดำเนินการอบรมในด้านจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และช่วยเหลือวิทยากรให้กับการอบรมในครั้งนี้

ศูนย์ MTEC ให้บริการถ่ายทอดสดงาน จัดประชุมออนไลน์และดำเนินรายการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในงาน “การใช้งาน Mango Canvas สำหรับการเรียนการสอน” ร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพนักศึกษา

ศูนย์ MTEC ให้บริการถ่ายทอดสดงาน จัดประชุมออนไลน์และดำเนินรายการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในงาน “การใช้งาน Mango Canvas สำหรับการเรียนการสอน” ในวันที่ 13 กันยายน 2566

ศูนย์มีดี (MeDHRI) ร่วมกับศูนย์ MTEC จัดอบรม CANVA Advanced แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (20092023)

ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษาได้จัดการอบรม CANVA Advanced เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566
และไว้วางใจศูนย์ MTEC ให้ดำเนินการอบรมในฐานะวิทยากรให้กับการอบรมในครั้งนี้

ศูนย์มีดี (MeDHRI) ร่วมกับศูนย์ MTEC จัดอบรม Canva for Beginners แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (07092023)

ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษาได้จัดการอบรม CANVA for Beginners เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566
และไว้วางใจศูนย์ MTEC ให้ดำเนินการอบรมในฐานะวิทยากรให้กับการอบรมในครั้งนี้

ศูนย์ MTEC ให้บริการถ่ายทอดสดงานบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานศิลปะ”

ศูนย์ MTEC ให้บริการถ่ายทอดสดศูนย์ MTEC ให้บริการถ่ายทอดสดงานบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสร้างสรรค์งานศิลปะ” โดย ศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ณ ใต้ถุนอาคารสุจิณฺโณและพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา ณ ลานพระราชบิดา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ศูนย์มีดี (MeDHRI) ร่วมกับศูนย์ MTEC จัดอบรม Recommended Tools on your CMU Account แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษาได้จัดการอบรม Recommended Tools on your CMU Account เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566
และไว้วางใจศูนย์ MTEC ให้ดำเนินการอบรมในฐานะวิทยากรให้กับการอบรมในครั้งนี้

ศูนย์มีดี (MeDHRI) ร่วมกับศูนย์ MTEC จัดอบรม Canva for Beginners แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษาได้จัดการอบรม CANVA for Beginners เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
และไว้วางใจศูนย์ MTEC ให้ดำเนินการอบรมในฐานะวิทยากรให้กับการอบรมในครั้งนี้

ศูนย์มีดี (MeDHRI) ร่วมกับศูนย์ MTEC จัดอบรม Recommended Tools on your CMU Account แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษาได้จัดการอบรม Recommended Tools on your CMU Account เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566
และไว้วางใจศูนย์ MTEC ให้ดำเนินการอบรมในฐานะวิทยากรให้กับการอบรมในครั้งนี้

ศูนย์ MTEC สนับสนุนระบบบันทึกภาพและระบบประชุมทางไกล “การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประเมินการสอน (WFME)”

ศูนย์ MTEC สนับสนุนระบบบันทึกภาพและระบบประชุมทางไกล ให้แก่งานการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประเมินการสอน (WFME) ในวันที่ 18-20 เมษายน 2566

ศูนย์ MTEC ให้บริการช่วยเหลือจัดประชุมทางไกลแก่งาน “Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP”

ฝ่ายงานบริหารงานบุคคลได้จัดประชุม “Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและในรูปแบบสัมนาออนไลน์ผ่าน Zoom

MTEC