แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)

สอบถามรายละเอียด

หากท่านไม่เข้าใจในรายละเอียด ท่านสามารถ


Walk in :
 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือ สามารถโทรสอบถามเบอร์ : 0539-3-5139

หรือ สามารถสอบถามเข้ามาที่ Line :  https://lin.ee/tUi5nie

Video Conference

บริการ Video Conference ภายในศูนย์ MTEC และ นอกสถานที่ สามารถรองรับระบบ Zoom , WebEx , Microsoft Teams , Google Meet  และ อื่นๆ

Recording

บริการบันทึกการถ่ายทำ/บันทึกวีดีดโอ ภายในห้อง studio และนอกสถานที่ และมีบริการอัดเสียงภายในห้องอัดเสียง

สอบถามรายละเอียด

หากท่านไม่เข้าใจในรายละเอียด ท่านสามารถ

Walk in : ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ : 0539-3-5139

Line :  https://lin.ee/tUi5nie

ขอใช้บริการบันทึกภาพนิ่งและจัดทำป้าย (งานโสตเดิม)

บริการถ่ายรูป และทำป้าย , ป้ายสติ๊กเกอร์ (งานโสตเดิม)

ขอใช้บริการถ่ายภาพ วาดภาพ และจัดทำป้าย (งานโสตเดิม)

สอบถามรายละเอียด

หากท่านไม่เข้าใจในรายละเอียด ท่านสามารถ

Walk in : ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือ สามารถโทรสอบถามเบอร์ : 0539-3-5139

หรือ สามารถสอบถามเข้ามาที่ Line :  https://lin.ee/tUi5nie

แบบฟอร์มอื่นๆ

สอบถามรายละเอียด

หากท่านไม่เข้าใจในรายละเอียด ท่านสามารถ

Walk in : ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หรือ สามารถโทรสอบถามเบอร์ : 0539-3-5139

หรือ สามารถสอบถามเข้ามาที่ Line :  https://lin.ee/tUi5nie

MTEC