Google ปล่อยตัวอย่าง Gemini AI รุ่นพัฒนาที่เหนือกว่า GPT-4

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาทาง Google ที่ได้ประกาศเปิดเผยข้อมูลว่ากำลังพัฒนาโมเดล AI ตัวใหม่ที่ชื่อ Gemini ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานแบบ multimodality (สามารถคิดและตีความตัวอักษร รูปภาพ วิดิโอ เสียงและโค้ดได้อย่างไร้รอยต่อ)

รู้รึยังว่า Bard AI จาก Google รองรับภาษาไทยแล้ว

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ChatAI ของ Google ที่ชื่อว่า Bard ได้มีการอัปเดตเวอร์ชันทดลอง ซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้ได้มีการขยายบริการในภาษาใหม่กว่า 40 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย

แจ้ง !! Canva ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ Canva for Education

ในช่วงเช้าวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่่ผ่านมา ทาง Canva ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายแผนการให้บริการ Education License สำหรับสถานศึกษา

ศูนย์ MTEC เปิดรับบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือการใช้งาน Mango CANVAS

ทางศูนย์ TLIC ได้มีบริการให้คำปรึกษาการใช้งาน Mango CANVAS ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในแต่ละคณะฯ โดยทางคณะแพทยศาสตร์ได้มีสถานที่ให้บริการ ณ ศูนย์ MTEC

ยกระดับความปลอดภัยด้วย Microsoft Authenticator และวิธีใช้งาน

Microsoft Authentication เป็นหนึงในเครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตนหรือที่รู้จักว่า 2FA ซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลได้ในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรหัส ยืนยันตัวด้วยตัวเลขที่คล้ายคลึงกับ OTP หรือสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น

รู้จัก Bard AI ปัญญาประดิษฐ์จาก Google

ในช่วงเที่ยงคืนระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทาง Google ได้จัดงาน Google I/O 2023 ได้พูดถึง Bard AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ทาง Google พัฒนาขึ้นมาเองและได้นำมาทดสอบในงานครั้งนี้

แนะมาตรการป้องกันและปราบปรามทางเทคโนโลยี

พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.2566 เป็นต้นไป

สื่อ Infographic เรื่อง Social Engineering อยู่นิ่งๆภัยก็เข้ามา

ในบางครั้งเราอาจจะเกิดชะล่าใจว่ารู้เท่าทันกลโกงหรือรับมือมิจฉาชีพได้ แต่มิจฉาชีพเองก็ยังพัฒนาวิธีเข้าถึงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีที่เนียบเนียนที่สุดอยู่เสมอ เราจะรับมือกับภัยรูปแบบนี้ได้อย่างไร

สื่อ Infographic เรื่อง Password นั้นสำคัญ! อย่าลืมตั้งให้รัดกุม

Password ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่รักษาข้อมูลของตัวเราและองค์กร สื่อ Infographic นี้จะแนะนำวิธีการดูแลรักษา Password เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

สื่อ Infographic เรื่อง รู้ไว้ไม่โดน HACK

เนื่องด้วยข่าวสารเรื่องภัยทางไซเบอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้เกิดความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีในสังคมทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จึงร่วมกันผลิตสื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์หรือ Cyber Security เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

MTEC