สื่อ Infographic เรื่อง Password นั้นสำคัญ! อย่าลืมตั้งให้รัดกุม

Password ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่รักษาข้อมูลของตัวเราและองค์กร เสมือนกับกุญแจที่ต้องเก็บรักษาไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในสื่อ Infographic นี้จะแนะนำวิธีการดูแลรักษา Password ตั้งแต่ระดับง่ายจวบจนชับซ้อนเพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

หากผู้อ่านเกิดข้อสงสัยหรือมีคำถามที่ต้องการสอบถาม สามารถติดต่อไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ ITS Call Center : 35919

MTEC