ประเภทการใช้งาน

อุปกรณ์

Microsoft Teams

แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารที่สะดวกต่อการทำงานร่วมกัน

Zoom

แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารที่สะดวกต่อการประชุมออนไลน์อย่างง่าย

Exam Plus

แพลตฟอร์มทำข้อสอบออนไลน์ทั้งใช้งานง่ายและปลอดภัย

MANGO Canvas

ระบบ LMS ใหม่ล่าสุดจากศูนย์ TLIC

WebEx Meeting

แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

Canva

แพลตฟอร์มสร้างสื่อหลากหลายรูปแบบ สามารถใช้งานได้ง่าย ทุกที่และทุกเวลา

ลักษณะการใช้งาน

MTEC