วิธีลงทะเบียนและขอรับสิทธิ์ Zoom Basic ด้วย CMU Account

ในขณะนี้ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เพิ่มโควต้าสำหรับขอรับสิทธิ์ Zoom Pro License ให้แก่อาจารย์ผู้สอน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ประสงค์ใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

วิธีการเปิดใช้งาน Poll ใน Zoom Meeting

วิธีการใช้งาน Polls บน Zoom สำหรับผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องการแบบสอบถามหรือข้อสอบสั้นๆบน Zoom

การ Approve สิทธิ์ผู้ใช้งาน ZOOM คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือการใช้งาน ZOOM เมื่อได้รับการเชิญให้เข้าร่วม สอน / ประชุม / ทำงาน

การใช้งานบน Computer
MTEC