วิธีการนำไฟล์ที่อัปโหลดไว้มาใช้บน Mango CANVAS จาก OneDrive หรือ Microsoft Teams

วิธีการนำไฟล์ที่อัปโหลดไว้มาใช้บน Mango CANVAS จาก OneDrive หรือ Microsoft Teams

วิธีการนำวิดิโอบน Microsoft Streams หรือ YouTube มาแสดงบน Mango CANVAS

วิธีการนำวิดิโอบน Microsoft Streams หรือ YouTube มาแสดงบน Mango CANVAS

วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่ผู้ใช้งานอาจยังไม่ทราบว่ามีการใช้งานพื้นที่ทำงานร่วมกันบน Teams ต่างๆไปแล้วเท่าไหร่ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้

วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน OneDrive ส่วนตัว

Microsoft OneDrive เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่หากเกิดข้อสงสัยในเรื่องพื้นที่ว่า มีพื้นที่ใช้งานไปทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่หรือเหลือพื้นที่เท่าไหร่ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพนี้ได้

พบกับ New Microsoft Teams หน้าตาคล้ายเดิมเพิ่มเติมคือความลื่น

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านนี้ ทาง Microsoft ได้ปล่อยตัวอย่างวิดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ Update ใหม่ที่กำลังจะลงให้กับ Microsoft Teams โดยใช้ชื่อ Welcome to the New Era of Microsoft Teams 

แนะนำ FEATURES ใหม่ที่น่าสนใจ ของ MICROSOFT TEAMS Education (อัปเดตวันที่ 8/5/2023)

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านนี้ ทาง Microsoft Teams Education ได้ทำการอัปเดตการใช้งาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Teams สำหรับใช้ในทางด้านการศึกษา

Welcome to the New Era of Microsoft Teams อัปเดตใหญ่ใน Microsoft Teams

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านนี้ ทาง Microsoft ได้ปล่อยตัวอย่างวิดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ Update ใหม่ที่กำลังจะลงให้กับ Microsoft Teams โดยใช้ชื่อ Welcome to the New Era of Microsoft Teams 

วิธีลงทะเบียนและขอรับสิทธิ์ Zoom Basic ด้วย CMU Account

ในขณะนี้ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เพิ่มโควต้าสำหรับขอรับสิทธิ์ Zoom Pro License ให้แก่อาจารย์ผู้สอน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ประสงค์ใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

วิธีการเปิดใช้งาน Poll ใน Zoom Meeting

วิธีการใช้งาน Polls บน Zoom สำหรับผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องการแบบสอบถามหรือข้อสอบสั้นๆบน Zoom

วิธีออกจากระบบ Microsoft Teams โดยไม่ให้ Account ตกค้าง

ทางศูนย์ MTEC จึงขอเสนอวิธีการออกจากระบบโดยไม่ให้บัญชี Microsoft ของท่านตกค้างในอุปกรณ์ หลังจากใช้งาน Microsoft Teams ในอุปกรณ์ทั้งของส่วนบุคคลและส่วนกลาง

MTEC