วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่ผู้ใช้งานอาจยังไม่ทราบว่ามีการใช้งานพื้นที่ทำงานร่วมกันบน Teams ต่างๆไปแล้วเท่าไหร่

ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้

หากผู้ใช้งานมีคำถามในเรื่องของการใช้งาน สามารถติดต่อมายังศูนย์ MTEC ผ่านทาง LINE OA ได้

ขอให้มีความสุขกับการใช้เทคโนโลยี

MTEC