วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่ผู้ใช้งานอาจยังไม่ทราบว่ามีการใช้งานพื้นที่ทำงานร่วมกันบน Teams ต่างๆไปแล้วเท่าไหร่ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้

วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน OneDrive ส่วนตัว

Microsoft OneDrive เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่หากเกิดข้อสงสัยในเรื่องพื้นที่ว่า มีพื้นที่ใช้งานไปทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่หรือเหลือพื้นที่เท่าไหร่ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพนี้ได้

สร้างลิงค์แบบสั้นและ QR CODE ด้วย cmu.to

cmu.to เป็นเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกอย่างหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อมาแก้ไขปัญหาด้านนี้ โดยท่านสามารถนำ Link ที่ต้องการแชร์มาลดความยาวลงและกำหนดเป็นชื่อตามที่ต้องการได้เช่นกัน

วิธีการบันทึกไฟล์ Word เป็น PDF โดยเลี่ยงไม่ให้อักษรเคลื่อน

รวมวิธีการแปลงไฟล์เอกสารใน Microsoft Words เป็นไฟล์ PDF โดยเลี่ยงไม่ให้อักษรเกิดการเคลื่อนที่จนผิดเพี้ยนจากไฟล์ต้นฉบับ

วิธีการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง One Drive โดย ทีมงาน ITERU

เนื่องจากมีประกาศจากทาง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) เรื่อง Google เตรียมยกเลิก บริการ Cloud Storage Unlimited Free ตามนโยบายการให้บริการต่าง ๆ ของ Google ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Google

MTEC