วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน OneDrive ส่วนตัว

Microsoft OneDrive เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร

แต่หากเกิดข้อสงสัยในเรื่องพื้นที่ว่า มีพื้นที่ใช้งานไปทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่หรือเหลือพื้นที่เท่าไหร่

ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพนี้ได้

หากผู้ใช้งานมีคำถามในเรื่องของการใช้งาน สามารถติดต่อมายังศูนย์ MTEC ผ่านทาง LINE OA ได้

ขอให้มีความสุขกับการใช้เทคโนโลยี

MTEC