วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่ผู้ใช้งานอาจยังไม่ทราบว่ามีการใช้งานพื้นที่ทำงานร่วมกันบน Teams ต่างๆไปแล้วเท่าไหร่ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้

วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน OneDrive ส่วนตัว

Microsoft OneDrive เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่หากเกิดข้อสงสัยในเรื่องพื้นที่ว่า มีพื้นที่ใช้งานไปทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่หรือเหลือพื้นที่เท่าไหร่ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพนี้ได้

วิธีตั้งค่า iPad สำหรับใช้งาน Exam Pod บน iOS 17

ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ทาง Apple ได้ทำการปล่อยอัปเดต iOS 17 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน Exam Pod ทำให้อุปกรณ์ iPad เกิดความไม่เสถียร โดยทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Exam Pod ได้แนะนำให้ผู้ใช้งานทำการปิด Guided Access บนอุปกรณ์ iPad เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งในบทความนี้จะมีคู่มือสอนวิธีการตั้งค่าทั้งแบบย่อและแบบละเอียด

วิธีการบันทึกไฟล์ Word เป็น PDF โดยเลี่ยงไม่ให้อักษรเคลื่อน

รวมวิธีการแปลงไฟล์เอกสารใน Microsoft Words เป็นไฟล์ PDF โดยเลี่ยงไม่ให้อักษรเกิดการเคลื่อนที่จนผิดเพี้ยนจากไฟล์ต้นฉบับ

วิธีการตั้งค่าไมโครโฟนบนอุปกรณ์ต่างๆ

เมื่อทราบรูปแบบการทำงานของไมโครโฟนแต่ละรูปแบบแล้ว ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและบนแอพลิเคชั่นที่ใช้ติดต่อเป็นหลัก

รูปแบบการทำงานและคุณภาพของไมโครโฟน

ไมโครโฟนที่ผู้ใช้กำลังใช้อยู่นั้น ให้เสียงที่เบากว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ บทความนี้จะนำเสนอเรื่องการทำงานและปรับไมโครโฟนเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาไมโครโฟนไม่ดังในระดับเบื้องต้น

แนะนำไมโครโฟนสำหรับการใช้งานในระดับเบื้องต้น

ทุกวันนี้อุปกรณ์สื่อสารเริ่มมีหลากหลายชนิดมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของแต่ละบุคคล แต่แบบไหนจะเหมาะสมกับงานชนิดใด วันนี้มารู้จักกับไมโครโฟนแบบพอสังเขปกัน

MTEC