วิธีการนำไฟล์ที่อัปโหลดไว้มาใช้บน Mango CANVAS จาก OneDrive หรือ Microsoft Teams

วิธีการนำไฟล์ที่อัปโหลดไว้มาใช้บน Mango CANVAS จาก OneDrive หรือ Microsoft Teams

วิธีการนำวิดิโอบน Microsoft Streams หรือ YouTube มาแสดงบน Mango CANVAS

วิธีการนำวิดิโอบน Microsoft Streams หรือ YouTube มาแสดงบน Mango CANVAS

วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน Microsoft Teams

Microsoft Teams เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่ผู้ใช้งานอาจยังไม่ทราบว่ามีการใช้งานพื้นที่ทำงานร่วมกันบน Teams ต่างๆไปแล้วเท่าไหร่ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพต่อไปนี้

วิธีการตรวจสอบปริมาณพื้นที่ที่ใช้บน OneDrive ส่วนตัว

Microsoft OneDrive เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบส่วนตัวและปฏิบัติงานในองค์กร แต่หากเกิดข้อสงสัยในเรื่องพื้นที่ว่า มีพื้นที่ใช้งานไปทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่หรือเหลือพื้นที่เท่าไหร่ ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังภาพนี้ได้

วิธีออกจากระบบ Microsoft Teams โดยไม่ให้ Account ตกค้าง

ทางศูนย์ MTEC จึงขอเสนอวิธีการออกจากระบบโดยไม่ให้บัญชี Microsoft ของท่านตกค้างในอุปกรณ์ หลังจากใช้งาน Microsoft Teams ในอุปกรณ์ทั้งของส่วนบุคคลและส่วนกลาง

วิธีการบันทึกไฟล์ Word เป็น PDF โดยเลี่ยงไม่ให้อักษรเคลื่อน

รวมวิธีการแปลงไฟล์เอกสารใน Microsoft Words เป็นไฟล์ PDF โดยเลี่ยงไม่ให้อักษรเกิดการเคลื่อนที่จนผิดเพี้ยนจากไฟล์ต้นฉบับ

วิธีการตั้งค่าไมโครโฟนบนอุปกรณ์ต่างๆ

เมื่อทราบรูปแบบการทำงานของไมโครโฟนแต่ละรูปแบบแล้ว ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและบนแอพลิเคชั่นที่ใช้ติดต่อเป็นหลัก

แนะนำไมโครโฟนสำหรับการใช้งานในระดับเบื้องต้น

ทุกวันนี้อุปกรณ์สื่อสารเริ่มมีหลากหลายชนิดมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของแต่ละบุคคล แต่แบบไหนจะเหมาะสมกับงานชนิดใด วันนี้มารู้จักกับไมโครโฟนแบบพอสังเขปกัน

MTEC