วิธีการนำไฟล์ที่อัปโหลดไว้มาใช้บน Mango CANVAS จาก OneDrive หรือ Microsoft Teams

วิธีการนำไฟล์ที่อัปโหลดไว้มาใช้บน Mango CANVAS จาก OneDrive หรือ Microsoft Teams

วิธีการนำวิดิโอบน Microsoft Streams หรือ YouTube มาแสดงบน Mango CANVAS

วิธีการนำวิดิโอบน Microsoft Streams หรือ YouTube มาแสดงบน Mango CANVAS

พบกับ New Microsoft Teams หน้าตาคล้ายเดิมเพิ่มเติมคือความลื่น

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านนี้ ทาง Microsoft ได้ปล่อยตัวอย่างวิดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ Update ใหม่ที่กำลังจะลงให้กับ Microsoft Teams โดยใช้ชื่อ Welcome to the New Era of Microsoft Teams 

แนะนำ Features ใหม่ที่น่าสนใจ ของ Microsoft Forms (อัปเดตวันที่ 8/8/2023)

อัปเดตลูกเล่น Microsoft Forms (8/8/2023) ที่น่าสนใจเพื่อยกระดับการใช้งานสำหรับใช้ประกอบการนำเสนองานในโอกาสต่างๆ และสิทธิ์การแก้ไขคำตอบของผู้ทำแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ

แนะนำ FEATURES ใหม่ที่น่าสนใจ ของ MICROSOFT TEAMS Education (อัปเดตวันที่ 8/5/2023)

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านนี้ ทาง Microsoft Teams Education ได้ทำการอัปเดตการใช้งาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Teams สำหรับใช้ในทางด้านการศึกษา

Welcome to the New Era of Microsoft Teams อัปเดตใหญ่ใน Microsoft Teams

ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านนี้ ทาง Microsoft ได้ปล่อยตัวอย่างวิดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์ Update ใหม่ที่กำลังจะลงให้กับ Microsoft Teams โดยใช้ชื่อ Welcome to the New Era of Microsoft Teams 

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อยืนยันตัวตน 2 ชั้น MFA

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อยืนยันตัวตน 2 ชั้น MFA ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

Microsoft Teams Portal

Microsoft Teams เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เหมาะสำหรับใช้ในการประสานงานภายในทีม หน่วยงาน แผนก ศูนย์ ภาคขนาดเล็ก
ผู้ใช้งานสามารถเลือกชมหัวข้อที่ต้องการ โดยการคลิกบนชื่อหัวข้อเพื่อเข้าชม

MTEC