คู่มือการใช้งาน

ข่าวสาร

วิธีลงทะเบียนและขอรับสิทธิ์ Zoom Basic ด้วย CMU Account

ในขณะนี้ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เพิ่มโควต้าสำหรับขอรับสิทธิ์ Zoom Pro License ให้แก่อาจารย์ผู้สอน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ประสงค์ใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)

Medical Technology Education Center

Faculty of Medicine, Chiang Mai University

แนะนำศูนย์

MTEC