คู่มือการใช้งาน

ข่าวสาร

สื่อ Infographic เรื่อง Social Engineering อยู่นิ่งๆภัยก็เข้ามา

ในบางครั้งเราอาจจะเกิดชะล่าใจว่ารู้เท่าทันกลโกงหรือรับมือมิจฉาชีพได้ แต่มิจฉาชีพเองก็ยังพัฒนาวิธีเข้าถึงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีที่เนียบเนียนที่สุดอยู่เสมอ เราจะรับมือกับภัยรูปแบบนี้ได้อย่างไร

สื่อ Infographic เรื่อง Password นั้นสำคัญ! อย่าลืมตั้งให้รัดกุม

Password ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่รักษาข้อมูลของตัวเราและองค์กร สื่อ Infographic นี้จะแนะนำวิธีการดูแลรักษา Password เพื่อป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

สื่อ Infographic เรื่อง รู้ไว้ไม่โดน HACK

เนื่องด้วยข่าวสารเรื่องภัยทางไซเบอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทย ทำให้เกิดความวิตกกังวลในการใช้เทคโนโลยีในสังคมทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ จึงร่วมกันผลิตสื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์หรือ Cyber Security เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)

Medical Technology Education Center

Faculty of Medicine, Chiang Mai University

แนะนำศูนย์

MTEC