แจ้ง !! Canva ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ Canva for Education

ในช่วงเช้าวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่่ผ่านมา ทาง Canva ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายแผนการให้บริการ Education License สำหรับสถานศึกษา โดยมีใจความสำคัญว่า Canva for Education สามารถใช้งานกับสถาบันทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคบังคับเท่านั้น และไม่สามารถเปิดใช้งานกับสถาบันทางการศึกษาในระดับที่สูงกว่านั้นได้ เช่น ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้งานในคณะฯ ทั้งอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรถูกถอดสิทธิ์การใช้งาน Canva for Education ในวันดังกล่าวทันที แต่การใช้งาน Canva ยังสามารถใช้งานต่อไปได้ในระดับ Basic ได้ตามปกติ โดยจะมีข้อแตกต่างคร่าวๆดังนี้

– ไม่สามารถใช้งาน feature Background Remover ได้
– ไม่สามารถนำมาใช้งานรูปภาพ รูปทรง สติ๊กเกอร์และกราฟิกบางส่วนได้
– ไม่สามารถปรับความละเอียดของชิ้นงานก่อน Download ได้

ประกาศฉบับเติมโดย Canva : https://www.canva.com/education/eligibility-guidelines/

ขอให้มีความสุขกับการใช้เทคโนโลยี

MTEC