ศูนย์ MTEC เปิดรับบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือการใช้งาน Mango CANVAS

Mango CANVAS เป็นหนึ่งในเครื่องมือ LMS ที่ทาง TLIC ได้นำมาใช้เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้น และด้วย Roadmap ที่หมายจะนำ Mango CANVAS เข้ามาใช้มากขึ้นในแต่ละคณะฯ พร้อมสนับสนุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบันนี้มีอาจารย์หลายท่านที่ได้หันมาใช้งาน Mango CANVAS มากขึ้น พร้อมทั้งมีการส่งคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์ TLIC จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ของ TLIC มาประจำในคณะแพทยศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยาสศาตรศึกษาหรือศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากอาจารย์ นักศึกษาหรือผู้สนใจที่มีคำถามเกี่ยวกับ Mango CANVAS หรือบริการอื่นๆที่ทาง TLIC จัดให้ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าผ่านทาง LINE OA หรือ Walk-In เข้ามาได้ในช่วงเวลาให้บริการ

ขอให้มีความสุขกับการใช้เทคโนโลยี

MTEC