• พิธีรับตำแหน่งการบริหารทางการพยาบาล ประจำปี 2565