สถานการณ์โลหิตคงคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

สถานการณ์โลหิตคงคลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


Safe Blood Saves Life

หมู่เลือด A
หมู่เลือด B
หมู่เลือด O
หมู่เลือด AB
bloodbag2

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ

การบริจาคโลหิต

 

เราสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

IMG_1624

การบริจาคเกล็ดโลหิต

(Single Donor Platelet)

 

เกล็ดโลหิตคืออะไร? คุณสมบัติของผู้บริจาคเกล็ดโลหิตมีอะไรบ้าง?

LINEpromotewebsite

ติดตามข่าวสารธนาคารเลือด

ทาง Facebook

 

กด Like เพื่อติดตามข่าวสารงานธนาคารเลือด ผ่านช่องทาง Facebook

LINEpromoteweb3 copy

Add LINE มาเป็นครอบครัว

ธนาคารเลือดสวนดอก

 

Add LINE มาเป็นครอบครัวธนาคารเลือด พร้อมรับรู้ข่าวสารก่อนใคร