web analytics

กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก นำโดย พันเอกยอดธง สำราญ ผู้อำนวยการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพล 15 นาย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.