-2-ศ.สิริพร-รับโล่ 1 สค 65

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิริพร ฉัตรทิพากร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

NEWS2P2-1

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร และ คณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564- 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง “พยาธิสรีรวิทยาทางประสาทของการเรียนรู้และความจำในภาวะอ้วนจากระดับเซลล์ถึงผู้ป่วย” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565

Load More

CERT AWARD

CERT Awards

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์  ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ได้ทำการมอบ รางวัล “ศาสตราจารย์ นพ. ดร. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร CERT AWARD” เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดใน กระบวนวิชา Human Cardiovascular System ของ Cardiovascular System ประกอบด้วย เงินรางวัล 3,000.00 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ โดยจะทำการมอบในวันไหว้ครูของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2551

รายนามนักศึกษาที่ได้รับ CERT Award

ปีการศึกษา 2565

นายศิวกร ชาญชโลธร
รหัสประจำตัว 630710126

ปีการศึกษา 2564

นายชวิน อักษร
รหัสประจำตัว 620710025

ปีการศึกษา 2563

610710112
นายภัทรภณ บุญปาล
รหัสประจำตัว 610710112

ปีการศึกษา 2562

600710184
นางสาวณัฐพร เปรมปรีดิ์
รหัสประจำตัว 600710184

ปีการศึกษา 2561

590710174
นางสาวปนัสญา เสนนันตา
รหัสประจำตัว 590710174

ปีการศึกษา 2560

นายธันยวัธน์ อย่างเจริญ
รหัสประจำตัว 580710064
นายสารัมภ์ ศรีสุวรรณ
รหัสประจำตัว 580710133

ปีการศึกษา 2559

2559
นางสาวปุญสิตา ตั้งคำ
รหัสประจำตัว 570710079

ปีการศึกษา 2558

2558 Tanapat
นายธนภัทร คหบดีกนกกุล
รหัสประจำตัว 560710060

ปีการศึกษา 2557

2557 Arin
นายอริญชย์ วิริยาวัฒน์
รหัสประจำตัว 550710164

ปีการศึกษา 2556

2556 Pakorn
นายภากร ประกายเกียรติกุล
รหัสประจำตัว 540710113

ปีการศึกษา 2555

นายทินวัฒน์ วินัย
รหัสประจำตัว 530710054

ปีการศึกษา 2554

2554 Chanusnun
นางสาวชนัสนันท์ ณรงค์ชัย
รหัสประจำตัว 520710024
2554 Wasuwit
นายวสุวิช วันไชยธนวงศ์
รหัสประจำตัว 520710127

ปีการศึกษา 2553

2553 Thanakarn
นายธนาคาร จินดาหลวง
รหัสประจำตัว 510710183

ปีการศึกษา 2552

2552 Wasin
นายวศิน อาฮูยา
รหัสประจำตัว 500710170

ปีการศึกษา 2551

2551 Wisarut
 นายวิศรุต วันไชยธนวงศ์
รหัสประจำตัว 490710136