ผลงาน ทุกข้อมูล ข่าวสาร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณ

ถ่ายทำ
นางสาวรวิชา ขันธราช

ลำดับภาพ (ตัดต่อ)
นายกฤษณ์ ก่าแก่น

ผู้ติดต่อประสานงาน
นางสาวเบญจ ขันธราช

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC