ผลงาน “3T: Teach Touch Treat” VDR ครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MTEC ได้รับโอกาสในการจัดทำ VDR “3T: Teach Touch Treat” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 VDR ที่ใช้ในพิธีเปิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวาระพิเศษดังกล่าว

MTEC