ผลงาน E-book หนังสือศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล 2564

ผลงานนี้ เป็นผลงานร่วมกันกับงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้จัดทำ graphic design
MTEC ได้รับช่วงต่อ โดยนำมาออกแบบพื้นหลัง layout และจัดทำเป็น e-book ดังปรากฎลิงค์ด้นล่างนี้

คลิกที่นี่เพื่อดู e-book ฉบับจริง 
https://w3.med.cmu.ac.th/onlinereading/AlumniBook-64/

MTEC