ผลงาน “Fast Forward” VDR แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มช.

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ MTEC ได้รับโอกาสในการจัดทำ VDR “Fast Forward” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 VDR ที่ใช้ในพิธีเปิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวาระพิเศษดังกล่าว และเป็น VDR แนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่นปัจจุบัน (พ.ศ.2563)

MTEC