ผลงาน สุขภาพดีคือของขวัญ – Short Film [คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]

ถ่ายทำ
นายทวีศักดิ์ จิณะเสน
นางสาวรวิชา ขันธราช
นายจีรศักดิ์ ศรีเสนอ

กำกับการถ่ายทำ
นางสาวเบญจ ขันธราช

ลำดับภาพ (ตัดต่อ)
นายทวีศักดิ์ จิณะเสน
นางสาวรวิชา ขันธราช

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC