ผลงาน สคส.2564 – [คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]

ถ่ายทำ
นางสาวรวิชา ขันธราช

กำกับการถ่ายทำ
นางสาวเบญจ ขันธราช

ลำดับภาพ (ตัดต่อ)
นายกฤษณ์ ก๋าแก่น

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC