ผลงาน “Hemolytic anemia” with Adisak Tantiworawit, MD (Trailer)

ศูนย์ MTECได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอการสอนเรื่อง “Hemolytic anemia” with Adisak Tantiworawit, MD

โดยวิดีโอนี้ถูกตัดต่อ เพื่อนำเสนอเพียงบางส่วนของเนื้อหาบทเรียนเท่านั้น

ถ่ายทำ
นายวชิระ เตชะคฤห
นายณัฐวุฒิ อินทะอุด

กำกับภาพ & ลำดับภาพ (ตัดต่อ) & trailer
นายทวีศักดิ์ จิณะเสน

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC