ผลงาน “Introduction to Focused Cardiac Ultrasound” with Rungsrit kanjanavanit, MD (Trailer)

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC: Medical Technology Education Center) ได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอการสอนเรื่อง “Introduction to Focused Cardiac Ultrasound” with Rungsrit kanjanavanit, MD

โดยวิดีโอนี้ถูกตัดต่อ เพื่อนำเสนอเพียงบางส่วนของเนื้อหาบทเรียนเท่านั้น

จัดเตรียมหุ่นจำลองและอุปกรณ์การแพทย์
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ถ่ายทำ
นายวชิระ เตชะคฤห
นายณัฐวุฒิ อินทะอุด
นายทวีศักดิ์ จิณะเสน

กำกับภาพ
พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม

ลำดับภาพ (ตัดต่อ)
นายกฤษณ์ ก๋าแก่น

trailer
นายทวีศักดิ์ จิณะเสน

ควบคุมการผลิต
อรรถพร ถาน้อย

MTEC