ผลงาน แพทย์วิทยาการข้อมูลคืออะไร? (Medical doctor specialized in Data Science)

ถ่ายทำ
นายทวีศักดิ์ จิณะเสน
นางสาวรวิชา ขันธราช
นายจีรศักดิ์ ศรีเสนอ

กำกับการถ่ายทำ
นางสาวเบญจ ขันธราช

ลำดับภาพ (ตัดต่อ)
นายภูริณัฐ พัดจันทร์หอม

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC