ผลงาน เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Ost.พรจากฟ้า

ถ่ายทำ
นายทวีศักดิ์ จิณะเสน
นางสาวรวิชา ขันธราช
นายจีรศักดิ์ ศรีเสนอ

กำกับการถ่ายทำ
นางสาวเบญจ ขันธราช

ลำดับภาพ (ตัดต่อ)
นายภูริณัฐ พัดจันทร์หอม
นายกฤษณ์ ก๋าแก่น

ควบคุมการผลิต
นายอรรถพร ถาน้อย

MTEC